Història

Aquesta escola començà a funcionar el curs 1986-1987. Agafa el nom actual l’any 1992 en honor i futura memòria de Paula Torres, mestra de nins petits d’aquesta barriada, que va voler sempre allò millor per als nins i nines i els hi va dedicar la meitat de la seva vida.

Ens va ensenya a estimar, respectar i animar l’infant, valoreant tot allò que duu com a persona.

Els nostres principis són:

1r Activitat, com a desig d’avançar.

2n Individualitat, com a reafirmació personal.

3r Solidaritat, com a manifestació de la socialbilitat.

4t Llibertat, com a dret a exercir.

El nostre és un centre únicament d’educació infantil, adscrit a l’etapa de primària al CEIP La Soledat i al CEIP Camilo José Cela. L’escola està situada a la barriada de Nou Llevant.  

Actualment al centre contam amb dues aules d’infantil. Una de 3 i 4 anys i una segona de 5 anys.